Гарын товчлол: Windows-д зориулсан Google Chrome

Доорх нь Windows-д зориулсан Google Chrome-д ашиглаж болох гарын товчлуурын жагсаалт юм. Эдгээр товчлолууд нь идэвхтэй вэб хуудсыг таны хэвлэгч рүү илгээхийн тулд Chrome-ийн дотоод ажлын менежерийг нээхээс эхлээд янз бүрийн зорилгоор ашиглаж болно.